top of page

zásady ochrany osobních údajů Beauty Project

 

 

Poslední aktualizace: 26. června 2018

 

Zásady ochrany osobních údajů Beauty Project Pro popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách beautyprojectpro.com.

Pokud obsah nebo informace, které ukládáte na web Beauty Project obsahují osobní údaje jiných osob, musíte mít oprávnění sdílet tyto osobní údaje s Beauty Project.

 

Shrnutí klíčových bodů
 • Pokud požadujete souhlas, získáme vaše svolení předtím, než (i) vám zašleme zprávy a propagační materiál o Beauty Projectu; (ii) před přístupem k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se vztahují k vašemu používání a interakci s webovými stránkami; a (iii) před použitím automatizovaných systémů k analýze vašeho obsahu. Váš souhlas s těmito aktivitami můžete kdykoli vzít zpět. 
   

 • Tyto zásady vysvětlují, kdy zpracováváme osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Můžete nás požádat, abychom zpracování těchto údajů ukončili.
   

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abyste se mohli zaregistrovat u Beauty Projectu a abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky a služby, které požadujete.
   

 • Poskytujeme interaktivní funkce, které se týkají stránek sociálních médií, například služby Facebook. Používáte-li tyto funkce, tyto stránky nám zasílají vaše osobní údaje.

 • Ke sledování používání našich webových stránek používáme soubory cookie a další technologie. Chcete-li získat informace o možnostech odmítnutí souborů cookie, klikněte zde.
   

 • Na webových stránkách Beauty Project je několik míst, která vám umožňují uveřejňovat komentáře které budou veřejně dostupné v případě, že se rozhodnete účastnit se těchto aktivit. 

čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají
Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Beauty Project (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) využije vaše informace v souvislosti s:

 

 • webovými stránkami Beauty Project; webovými službami jako je on-line rezervační systém.

 • marketingovými, prodejními a reklamními postupy Beauty Projectu Professional.

Jaké informace o mně Beauty Project shromažďuje?

registrace, marketingová sdělení, on-line rezervace, zákaznická podpora

Když se zaregistrujete k používání služeb na webových stránkách Beauty project Professional, nebo nás kontaktujete za účelem získání podpory nebo dalších nabídek, Beauty Project o vás shromažďuje informace, které vás identifikují. Jsou zde tyto informace:

 • Jméno;

 • E-mailová adresa;

 • Telefonní číslo;

 • Obsah komunikace v rámci podpory zákazníků.

Jaké informace o mně Beauty Project shromažďuje?

webové stránky Beauty Project Professional

Shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto informace zahrnují následující položky:

 • Adresu IP;

 • Typ prohlížeče a zařízení;

 • Webovou stránku, která vás zavedla na stránky Beauty Project;

 • Vyhledávací termíny zadané do vyhledávače, které vás zavedly na webové stránky Beauty Project;

 • Používání a ovládání webových stránek (shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií;

e-maily od Beauty Project Professional

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat technologii (označovanou jako webový signál), která Beauty Project informuje, zda jste e-mail přijali nebo otevřeli, nebo zda jste kliknuli na odkaz v e-mailu. Pokud nechcete, abychom tyto informace shromažďovali, můžete zrušit odběr marketingových e-mailů Beauty Projectu Professional.

tlačítka, nástroje a obsah pocházející od jiných společností

Webové stránky Beauty Projectu Professional mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, které odkazují na služby jiných společností (např. tlačítko „To se mi líbí“ sociální sítě Facebook). Můžeme shromažďovat informace o vašem používání těchto funkcí, jako například obsah "liked" a informace o adrese v Google Mapách. Pokud navíc tato tlačítka, nástroje či obsah vidíte či používáte nebo prohlížíte webovou stránkuBeauty Project Professional, která je obsahuje, mohou být některé informace z vašeho prohlížeče automaticky odesílány jiné společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané společnosti.

stránky Beauty Projectu Professional na sociálních sítích a služby registrace

Na webovým stránkám Beauty Project Professional se můžete přihlásit pomocí účtů sociálních sítí, například účtu služby Facebook. Pokud udělíte příslušná oprávnění, obdržíme o vás informace z vašeho účtu sociálních sítí, jako je název, umístění a základní demografické údaje.

Beauty Project Professional má vlastní stránky na různých webech sociálních sítí (například  na Facebooku, Instagramu, či kanálu youtube). V rámci vaší interakce s našimi stránkami sociálních sítí budeme shromažďovat informace, které jste zveřejnili na vašem účtu sociálních sítí, například jméno a zájem o naše produkty a služby.

Sdílí Beauty Project moje osobní údaje?
Sdílí Beauty Project Professional moje osobní údaje?

Sdílení s jinými správci údajů

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny Beauty Project pro výše uvedené účely (viz seznam subjektů). 

 

Sdílení se zpracovateli údajů

Vaše osobní údaje také sdílíme se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání zpracováním osobních údajů jménem Beauty Project Professional pro výše uvedené účely. Mezi takové společnosti patří poskytovatelé platebních služeb, sledování a prevence podvodů, e-mailů a sociálních médií.


Další sdílení informací
Beauty Project Professional může také sdílet vaše osobní údaje:

 • Pokud se sdílením souhlasíte;

 • Když jsme nuceni poskytnout informace jako reakci na soudní obsílku, soudní příkaz nebo na jiný platný právní nebo zákonný postup.

 • Pokud jednáme v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k odhalení či reakci na podvod, obraně webových stránek vůči útokům nebo ochraně majetku a bezpečnosti Beauty Projectu Professional, našich zákazníků a uživatelů či veřejnosti;

 • Pokud uskutečníme fúzi s některou další společností nebo bude-li naše společnost získána jinou společností, prodáme-li webové stránky, aplikace nebo obchodní jednotku Beauty Projectu Professional nebo budou-li všechna naše aktiva nebo jejich podstatná část získány jinou společností, vaše údaje budou pravděpodobně sděleny našim poradcům a poradcům budoucího kupujícího a budou patřit k aktivům, která jsou převáděna na nového vlastníka.

Můžeme sdílet či zveřejňovat souhrnné informace, které vás konkrétně neidentifikují, jako statistické informace o návštěvnících našich webových stránek nebo statistické informace o tom, jak zákazníci používají služby Beauty Project.

Zobrazují se moje osobní údaje na webu beauty project?
Zobrazují se moje osobní údaje na webu Beauty Project Professional?

Na webových stránkách Beauty Project Professional je několik míst, která vám umožňují posílat komentáře, obrázky nebo obsah, který uvidí ostatní. Někdy můžete omezit, kdo uvidí to, co sdílíte, ale na některých místech uvidí vámi sdílený obsah široká veřejnost nebo ostatní uživatelé webové stránky. Proto buďte při sdílení osobních údajů opatrní. Nesdílejte obsah, který nemá být veřejně známý, pokud si nejste jisti, že ho zveřejňujete na webové stránce, které umožňují regulovat, kdo ho bude moci prohlížet. Mějte na paměti, že když zveřejňujete zprávy na určitých uživatelských fórech na našich webových stránkách, může být spolu s vaší zprávou zveřejněna a zobrazena také vaše e-mailová adresa, jméno a/nebo profilová fotografie.

 

Chcete-li odebrat obsah, který jste sdíleli na našich webových stránkách, použijte funkci téže webové stránky, které jste ke sdílení obsahu použili. Pokud vás jiný uživatel pozve k účasti na sdíleném prohlížení, úpravách nebo přidávání komentářů k obsahu, je možné, že budete moci vaše příspěvky odstranit, ale obvykle má plnou kontrolu uživatel, který vás pozval.

Jsou moje osobní údaje zabezpečené?
Jsou moje osobní údaje zabezpečené?

Víme, jak je zabezpečení osobních údajů důležité. Proto zajišťujeme přiměřené administrativní, technické i fyzické kontroly zabezpečení, abychom vaše osobní údaje ochránili. Přes všechno úsilí však platí, že žádné kontroly zabezpečení nejsou stoprocentně účinné, a proto Beauty Project nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.

Kde Beauty Project ukládá moje osobní údaje?
Kde Beauty Project Professional ukládá moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje a soubory jsou uloženy na serverech společnosti, která spravuje naši doménu a ukládá náš webový obsah.

jaká práva mám k mým osobním údajům a jak je mohu uplatnit?
Jaká práva mám k mým osobním údajům a jak je mohu uplatnit?
 

Podle právních předpisů můžete mít právo požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, odstranit nebo omezit (zastavit jakékoli aktivní) zpracování vašich osobních údajů; a získat osobní údaje, které nám poskytnete s vaším souhlasem, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a požádat nás o sdílení (předání) těchto informací s jiným správcem.

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (zejména v případě, kdy nemusíme zpracovávat informace za účelem splnění smluvních či jiných právních požadavků nebo kdy používáme údaje pro přímý marketing).

Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o odstranění údajů, které musíme ze zákona uchovávat nebo na jejichž uchovávání máme přesvědčivý legitimní zájem (například pro účely prevence podvodů).

Chcete-li uplatňovat některá z těchto práv (včetně deaktivace vašeho účtu Beauty Project), můžete se spojit s námi nebo naším pracovníkem ochrany dat pomocí níže uvedených údajů. Navíc vám naše webové stránky umožňují upravovat vaše osobní údaje pomocí přístupu k nastavení „můj účet“.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo nahlásit je EU nebo jinému orgánu pro ochranu údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k případnému porušení.

Chcete-li se zaregistrovat u Beauty Projectu, vytvořit si účet a naše služby , musíte poskytnout některé informace: pokud nejsou poskytnuty relevantní informace, nebudeme vám moci nabídnout produkty nebo služby. Poskytování všech ostatních informací je dobrovolné. Poskytování nepovinných informací nám pomůže nabídnout vám lepší produkty a služby, například personalizovaný nebo přizpůsobený obsah nebo nabídky.

odnětí souhlasu nebo jiné ámitky proti přímému marketingu
Odnětí souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu

Skupina Beauty Project (viz seznam subjektů) a společnosti, jejichž služby si pronajímáme, aby nám pomáhaly s marketingem našich webových stránek, mohou vaše údaje používat, aby vám mohly poskytovat informace a nabídky související se Beauty Projectem.

Vždy, když se opíráme o váš souhlas, budete mít možnost tento souhlas odejmout, i když budeme mít jiné zákonné důvody pro zpracování vašich údajů a tyto údaje budeme zpracovávat pro jiné účely, například ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech vám můžeme poslat přímý marketing bez vašeho souhlasu, pokud se opíráme o naše legitimní zájmy. Máte absolutní právo odhlásit přímý marketing nebo profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu, a to kdykoli, pokud tak učiníte jedním z následujících způsobů:

 • aktualizací vašich předvoleb na vašem konkrétním účtu webových stránek

 • kliknutím na odkaz odhlásit odběr v dolní části marketingových e-mailů; nebo

 • kontaktováním Beauty Projectu pomocí údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

jak dlouho beauty prject uchovává mé informace?
Jak dlouho Beauty Project Professional uchovává mé informace?

Když si zaregistrujete účet Beauty Project Professional, zpracováváme a uchováváme většinu vašich osobních údajů, které máme k dispozici, a to po dobu, kdy jste aktivními uživateli našich produktů nebo služeb. Když svůj účet uzavřete, po 60 dnech začneme mazat určité osobní údaje, k jejichž uchovávání už z obchodního hlediska není žádný důvod, například vaše hashované heslo. Zpravidla však uchováváme vaše osobní údaje týkající se našich smluvních a obchodních transakcí, a to po dobu sedmi let po vaší poslední interakci s námi.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, tyto údaje zpracováváme, dokud nás nepožádáte, abychom jejich zpracování ukončili, a určitou krátkou dobu po této žádosti (abychom mohli uskutečnit vaše požadavky). Rovněž trvale uchováváme záznam vaší žádosti o nezasílání přímého marketingu a odmítnutí zpracování vašich údajů, abychom mohli v budoucnu vaši žádost respektovat.

mohou se tyto zásay ochrany osobních údaj změnit?
Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?

Příležitostně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, aby mohl Beauty Project Professional použít či sdílet vaše osobní údaje jiným způsobem. Pokud k tomu přistoupíme, budou odkazy na zásady na našich webových stránkách (které se obvykle nacházejí v zápatí webových stránek) indikovat, že byly dané zásady změněny. Pro nové uživatele bude změna účinná od okamžiku zveřejnění. Pro stávající uživatele nabude změna účinnosti 30 dnů po zveřejnění, pokud jde o zásadní změnu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

na koho se můžu obrátit, pokud mám nejasnosti?
Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?

Pokud budete mít jakékoli otázky, obavy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese petrzach@beautyproject.cz

LY PROGRAM-01.png

Sbírejte body za své nákupy a získejte slevu na kolekci Dp Dermaceuticals.

bottom of page